giới thiệu

Văn Phòng Cá Tính là website trưng bày một số hình ảnh trong khu trưng bày TOP 10 Văn phòng Cá tính tại ngày hội Hành trình Khởi nghiệp khu vực miền Nam diễn ra ngày 04/10/2014 – Trường Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh.

Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Facebook Comments